Skip to main content

Advanced Soltech Sweden AB (publ) – Information om återbetalning av obligationerna SOLT2 och SOLT3

7 July 2023

Återbetalning av obligationerna SOLT2 (ca 128 MSEK), ISIN: SE0010831313 och SOLT3 (ca 148 MSEK), ISIN: SE0011231166 som förfaller till betalning den 10 juli 2023, blir försenad på grund av administrativa skäl.

Erforderliga medel för återbetalning av obligationerna har säkerställts av bolaget, men del av dessa medel för återbetalning kommer från Kina och den överföringen har blivit försenad av den kinesiska myndighet, State Administration of Foreign Exchange, (SAFE), som godkänner transfereringar till utlandet. Bolaget har rutinmässigt genomfört samma typ av överföringar vid ett stort antal tillfällen, bland annat den 28 juni, 2023, återbetalde bolaget ca 657 MSEK för SOLT5 obligationen med medel som överfördes från Kina. Under åren och har bolaget även tidigare vid enstaka fall råkat ut för liknande förseningar.

Överföringen till Sverige av berörda medel väntas vara klar senast den 28 juli, 2023. Snarast överföringen har mottagits kommer återbetalning av obligationerna att ske utan dröjsmål.

Ränta till och med den 10 juli, 2023, kommer att utbetalas på utsatt förfallodag dvs. den 10 juli, 2023. För perioden efter förfallodagen utgår ränta enligt obligationsvillkoren, samt en dröjsmålsränta som finnas angiven i obligationsvillkoren. Denna årliga dröjsmålsränta om två (2) procentenheter tillkommer från och med den 11 juli, 2023 och betalas ut i samtidigt som den slutliga återbetalningen av respektive obligation.

För mer information, vänligen kontakta:

Max Metelius, VD Advanced Soltech Sweden AB (publ)
Tel: 072- 316 04 44
E-post: max.metelius@advancedsoltech.com

Lars Höst, CFO Advanced Soltech Sweden AB (publ)
Tel: 072-229 00 36
E-post: lars.host@advancedsoltech.com

https://advancedsoltech.se/press_sv/information-om-aterbetalning-av-obligationerna-solt2-och-solt-3/

Latest Insights & Events