Skip to main content

Förlängning av obligationer utgivna av myOffice Sweden AB

24 January 2022

myOffice Sweden AB, org.nr. 556932-5532. (”Emittenten”) har emitterat ut obligationer med ISIN:SE0012231462.

Återbetalningsdag för obligationerna är den dag som infaller trettiosex (36) månader efter Emissionsdagen dvs. 15 februari 2022. Emittenten har även rätt att flytta Återbetalningsdagen framåt (3) månader efter ordinarie Återbetalningsdagen enligt punkt 9.4 i villkoren för obligationslånet.

Emittenten önskar att Återbetalningsdagen för obligationerna förlängs med (3) månader vilket innebär att 15 maj 2022 blir den nya Återbetalningsdagen. Emittenten ska därmed återbetala Obligationerna den 15 maj 2022 med Nominellt Belopp samt upplupen men inte betald ränta.

Vid frågor vänligen kontakta

Tony Oscarsson
CEO & founder

myOffice Sweden AB
Tel: +46 (0)19 18 40 43
Mobile: +46 (0)70 548 40 59
e-mail: tony.oscarsson@myofficesweden.se

 

Latest Insights & Events