Skip to main content

Hancap – Information from the Issuer

8 December 2020

Hancap AB (publ) – Underrättelse om skriftligt förfarande

Hancap AB (publ), 556789-7144, meddelar idag att det för Bolagets superseniora säkerställda obligationer (SEK ISIN SE0012481307, NOK ISIN NO0010849193 och EUR ISIN NO0010849201) samt Bolagets seniora säkerställda obligationer med SEK ISIN NO 0010769276, NOK ISIN NO 0010769284 och USD ISIN NO 0010769292 under januari 2021 kommer att påbörjas ett skriftligt förfarande om förändringar i obligationsvillkoren. Bolagets rådgivare har inlett arbetet med att ta fram erforderlig dokumentation och detaljinformation.

Agenten kommer att skicka ut information om det skriftliga förfarandet till samtliga obligationsinnehavare när det är färdigställt.

Informationen har presenterats på Hancaps hemsida: http://www.hancap.se/2020/12/08/hancap-ab-publ-underrattelse-om-skriftligt-forfarande-2/

Stockholm i december 2020

Hancap AB (publ)

Styrelsen

Latest Insights & Events