Skip to main content

Informasjon til obligasjoneiere i Inter Eiendom Finans AS – ISIN NO 001 0838964

26 April 2021

Inter Eiendom AS har gitt i oppdrag til SpareBank 1 Markets å gjennomføre investormøter fra 21. april 2021. Hensikten med investormøtene er å tilrettelegge for et mulig nytt senior, sikret obligasjonslån på inntil NOK 150 millioner med 4 års løpetid. Ved plassering av et slikt nytt lån, vil dette blant annet bli bruk til å innfri dagens utestående obligasjonslån i Inter Eiendom Finans AS på NOK 55 millioner med ISIN NO 001 0838964 samt til generelle selskapsformål, inkludert videre utvikling av selskapets prosjekter.

Inter Eiendom ønsker i den anledning å invitere eksisterende obligasjonseiere til en oppdatering av selskapet på Teams mandag 3. mai kl. 13.00 CET. Investorer som er interesserte i å delta på denne selskapsoppdateringen og/eller i det mulige nye obligasjonslånet bes kontakte SpareBank 1 Markets ved Kenneth Edvardsen for ytterligere detaljer.

Kontaktinformasjon:

  • Mail: kce@sb1markets.no
  • Telefon: +47 24 14 74 37

 

For ytterligere informasjon, ta gjerne kontakt med:

Jan Hansen, CEO, tlf. +47 905 30 075

Ole Petter Tholfsen, CFO, tlf. +47 908 64 357

 

Vennligst se fullstendig notis nedenfor.

Please find the complete notice below, including an English translation. 

 

Inter Eiendom Finans AS – Notice to bondholders

Latest Insights & Events