Skip to main content

Information till obligationsinnehavare i Gemma Properties Holding AB (publ), Gemma Utveckling 2016 AB (publ) och Gemma Utveckling 2017 AB (publ)

13 December 2019

Företrädare för Gemma koncernen har tagit fram en presentation avseende förslaget om restrukturering i de pågående skriftliga förfaranden för obligationer utgivna av Gemma Properties Holding AB (publ), Gemma Utveckling 2016 AB (publ) och Gemma Utveckling 2017 AB (publ) (“Obligationerna”).

Vänligen finn nedan presentation avseende förslaget om restrukturering i de pågående skriftliga förfaranden i Obligationerna.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Emittenten: Lisa Grahm Borg, +46 76 166 46 47, lisa@gemmaproperties.se

Agenten: Beatrice Gustafsson, +4670 141 10 82, trustee@intertrustgroup.com

Latest Insights & Events