Skip to main content

Kallelse till långivarmöte för kapitalandelslån 2012:1 utgivna av Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ)

4 May 2018

Långivaragenten påkallar på begäran av Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ)ett långivarmöte där Långivare kan godkänna eller avslå ett förslag från Bolaget.

Enligt Villkoren ska alla transaktioner och avtal mellan Bolaget eller annat låntagarkoncernbolag och Estea AB eller annan närstående person föregås av långivarnas godkännande för det fall värdet av transaktionen eller avtalet uppgår till mer än 1 000 000 kronor. Med anledning av den förestående transaktionen måste således Långivarnas godkännande inhämtas innan försäljningarna av kvarvarande fastigheter inom låntagarkoncernen kan genomföras.

Det fullständiga förslaget kan laddas hämtas här.

Om du har några frågor så vänligen kontakta Agenten enligt nedan.

Intertrust (Sweden) AB som agent:                                            
Kristofer Nivenius                                          
Tel: +46 70 688 1910
Email: trustee@intertrustgroup.com

 

Latest Insights & Events