Skip to main content

Kallelse till skriftligt förfarande för Concent Utveckling Holding 3 AB (publ) obligationslån om upp till 250,000,000 SEK 2016/2021

7 July 2017

Intertrust (Sweden) AB (“Agenten”), i sin kapacitet som agent för innehavarna under villkoren har på uppdrag av emittenten den 7:e juli 2017 initierat ett skriftligt förfarande som innehavarna kan godkänna eller avslå.

För vidare information inkluderande bakgrund och förslag, vänligen se den bifogade kallelsen. Röstsedlar måste vara Agenten tillhanda innan den 15:e augusti. För att vara berättigad att rösta måste en innehavare uppfylla de formella kriterierna för att räknas som innehavare (som definierat i villkoren) den 14:e juli. The formella kallelsen har skickats till direktregistrerade innehavare och förvaltare hos Euroclear Sverige i enlighet med villkoren. Den skriftliga kallelsen kan laddas ner här.

Om du har några frågor så vänligen kontakta Agenten enligt nedan.

Intertrust (Sweden) AB som agent:                                            

Kristofer Nivenius                                          
Tel: 
+46 70 688 1910

Sandra Andersson
Tel: +46 70 860 61 25  

Email: trustee@intertrustgroup.com

Latest Insights & Events