Skip to main content

Kallelse till skriftligt förfarande för obligationer emitterade av Svensk Whiskyfinansiering AB (publ) med ISIN SE0015483052

16 October 2023

Till Fordringshavarna av obligationslån nr 2 2021/2024 om SEK 15 000 000 med ISIN SE0015483052 emitterade av Svensk Whiskyfinansiering AB (publ), org. nr. 559206-7127 (“Bolaget”) den 24 februari 2021 (“Obligationerna”).

Agenten påkallar på begäran av Bolaget ett skriftligt röstningsförfarande (det “Skriftliga Förfarandet“) där Fordringshavarna kan godkänna eller avslå ett Förslag från Bolaget.

Kallelsen till det skriftliga förfarandet återfinns i sin helhet här.

Avstämningsdag: 13 oktober 2023
Sista dag att rösta: 14 november 2023

Frågor till Bolaget
Vid frågor till Bolaget gällande Förslaget, kontakta
Håkan Jarskog
Tel: +46 8 651 04 38
E-post: hakan@nordicwhisky.se

Frågor till Agenten
Vid frågor till Agenten gällande Förslaget, kontakta
Norea Marklund, Intertrust (Sweden) AB
Tel: +46 70 829 55 84
E-post: trustee@intertrustgroup.com

Latest Insights & Events