Skip to main content

Kallelse till skriftligt förfarande för obligationer utgivna av Real Holding i Sverige AB (publ) (“Bolaget”) med ISIN SE0007280383

12 July 2019

Agenten påkallar på begäran av Bolaget ett skriftligt beslutsförfarande där Fordringshavarna kan godkänna eller avslå ett förslag från Bolaget om ändring av Villkoren.

Agenten påkallar på begäran av Bolaget ett skriftligt beslutsförfarande där Fordringshavarna kan godkänna eller avslå ett förslag från Bolaget om ändring av Villkoren. Förslaget beskrivs i sin helhet i kallelsen ”Förslaget”.

Kallelsen till det skriftliga förfarandet återfinns i sin helhet här. Bolaget har även informerat om situationen på sin hemsida.

Agenten ska ha mottagit röstsedeln senast kl. 12.00 den 15 augusti 2019 via post, bud eller e-post.

Om du har några frågor så vänligen kontakta Agenten enligt nedan.

Intertrust (Sweden) AB som Agent:
Beatrice Gustafsson
Tel: +46 70 141 10 82

Kristofer Nivenius (Åter från semester 30 juli)
Tel: +46 70 688 19 10
Email: trustee@intertrustgroup.com

Latest Insights & Events