Skip to main content

Meddelande om förlängd svarstid i skriftligt beslutsförfarande för Real Holding i Sverige AB

11 March 2019

Intertrust (Sweden) AB har den 20 februari 2019 i egenskap av agent för långivarna i Real Holding i Sverige AB) (“Bolaget”) under obligationslån daterat den 18 december 2015 om SEK 300 000 000 med ISIN SE0007280383 (“Obligationerna”) på Bolagets begäran påkallat ett skriftligt beslutsförfarande där fodringshavarna kunde godkänna eller avslå tillfällig räntebetalnings- och amorteringsfrihet.

Agenten noterade att giltiga röster som mottagits innan kl. 12:00 den 11 mars 2019 motsvarade mindre än 50 % av det totala utestående beloppet under Obligationerna. Agenten konstaterade därmed att beslutsförhet således inte föreligger. Eftersom beslutsförhet inte har uppnåtts vid utgången av svarstiden förlängs svarstiden i enlighet med obligationsvillkoren till kl. 12:00 den 21 mars 2019.

Agenten skall ha mottagit röster med post, bud eller email i enlighet med kallelsen till det skriftliga beslutsförfarandet senast kl. 12.00 den 21 mars 2019.

Fullständig kallelse till det skriftliga beslutsförfarandet återfinns här.

För ytterligare information från agenten:

Intertrust (Sweden) AB

Beatrice Gustafsson

Email: trustee@intertrustgroup.com

Tel: +46 70 141 10 82

Latest Insights & Events