Skip to main content

Resultat i det skriftliga förfarandet för Concent Utveckling Holding 3 AB (publ) obligationslån om upp till 250,000,000 SEK 2016/2021

16 August 2017

Det skriftliga förfarandet som initierades av Emittenten den 7:e juli godkändes av innehavarna.

I det skriftliga förfarandet som initierades av Emittenten den 7:e juli och sista dag att rösta var den 15:e augusti har erforderliga majoriteter av innehavarna godkänt förslaget. Arbetet kommer nu att fortsätta med överlÃ¥telsen av projektportföljen samt den efterföljande Konverteringen. Vidare kommer det praktiska arbetet med tillträdet och konvertering av skulderna till aktier i Grundingen Fastighets AB (publ). Detta beräknas kunna ske under september.

Concents pressmedelande: http://www.concent.se/release-detail/?releaseIdentifier=BBF9759A6ED9EFBB

Har ni frågor så kontakta agenten enligt nedan

Kristofer Nivenius
Intertrust (Sweden) AB
Epost: trustee@intertrustgroup.com
Telefon: +46 70 688 1910

 

Latest Insights & Events