Skip to main content

Skriftligt beslutsförfarande för Preservia Hyresfastigheter AB (publ) ISIN SE0008014088 obligationslån avslutat

26 June 2019

Intertrust (Sweden) AB har den 4 juni 2019 i egenskap av Agent för långivarna i Preservia Hyresfastigheter AB (publ) (“Bolaget”) obligationslån upp till 100 000 000 SEK (ISIN SE0008014088) (”Obligationerna”) på Bolagets begäran påkallat ett skriftligt beslutsförfarande där långivarna kunde godkänna eller avslå villkorsändringar för obligationen. 

Röstningsförfarandet avslutades den 26 juni 2019 klockan 12.00 och Agenten konstaterade att röster motsvararande över 50 % av det justerade utestående obligationsbeloppet mottagits och att beslutförhet således föreligger. Vidare accepterades förslaget om villkorsförändringen av en majoritet uppgående till över 67 % av de angivna rösterna. Förslaget är således antaget i enlighet med obligationsvillkoren.

Mer information finns på Bolagets hemsida via följande länk.

För ytterligare information, vänligen kontakta Agenten.

Intertrust (Sweden) AB

Kontakt: Beatrice Gustafsson

Email: trustee@intertrustgroup.com

Tel: +46 70 141 10 82

Latest Insights & Events