Skip to main content

Viaplay Group AB (publ) – Allmänna villkor

13 February 2024

Bond information

ISIN code:

Lån nr 4 med ISIN SE0011426220; lån nr 6 med ISIN SE0012676138; och lån nr 9 med ISIN SE0013104957

Issuer:

Viaplay Group AB (publ) – Allmänna villkor

First issue date:

08 Feb 2024

Maturity date:

31 Dec 2028

Max volume:

Se separata slutliga villkor för respektive lån.

Terms & Conditions

Terms & Conditions

Latest Insights & Events