Skip to main content

Betalning av dröjsmålsränta i TryggHem

29 May 2020

Till innehavare och förvaltare av obligationer emitterade av TryggHem Projekt 1 AB (publ) (“Emittenten“) med ISIN SE0008294169 (SEK) (Obligationen)

Intertrust (Sweden) AB såsom agent (“Agenten“) under obligationsvillkoren för obligationslånet om högst SEK 250 miljoner kronor med ISIN SE0008294169 (SEK) och NO0010764277 (NOK) (“Villkoren“).

Emittenten skulle i enlighet med villkoren betalt ränta den 30 mars 2020. Räntebetalningen blev försenad och erlades den 6 maj 2020. Agenten har varit i kontakt med Emittenten som informerat att dröjsmålsränta för SE0008294169 (SEK) kommer att erläggas den 4 juni 2020.

Intertrust (Sweden) AB som Agent.

Om du har några frågor vänligen kontakta:

Agent:        Beatrice Gustafsson, Intertrust (Sweden) AB, +46(0)70- 141 10 82; eller trustee@intertrustgroup.com

Latest Insights & Events