Skip to main content

Information från TryggHem Projekt 1 AB (publ)

9 June 2020

Till direktregistrerade ägare och förvaltare av obligationer (“Obligationerna“) emitterade av TryggHem Projekt 1 AB (publ) (“Emittenten“) med ISIN SE0008294169 och NO0010764277.

TryggHem Projekt 1 AB (publ) (”Emittenten”) hänvisar till pressmeddelandena daterade den 12 maj 2020 och 20 maj 2020.

Som Emittenten tidigare meddelat arbetar Emittenten intensivt med ett förslag till obligationsinnehavarna som kommer bestå av (i) en partiell återbetalning av Obligationerna, (ii) en partiell konvertering av Obligationer till aktier med preferentiella rättigheter i Emittenten samt (iii), för den resterande delen, en förlängning av löptiden för befintliga Obligationer samt vissa andra ändringar av Obligationsvillkoren.

Emittenten har kontrakterat rådgivare för framtagandet av förslaget och arbetet är sedan en tid tillbaka i full gång. För närvarande pågår en legal due diligence av den föreslagna strukturen, inhämtande av uppdaterade värderingar m.m. Emittenten har som mål att inom juni månad skicka en begäran till Intertrust (Sweden) AB om att inleda ett skriftligt förfarande, inkluderat det färdiga förslaget, i enlighet med villkoren för Obligationerna (“Obligationsvillkoren”).

För ytterligare information, vänligen gå in på www.trygghem.se eller kontakta:
Mikael Rosenberg, VD TryggHem Projekt 1 AB (publ)
Telefon: 08-23 52 00, E-post: info@trygghem.se

Latest Insights & Events