Skip to main content

Information från TryggHem Projekt 1 AB (publ)

3 July 2020

Till direktregistrerade ägare och förvaltare av obligationer (“Obligationerna“) emitterade av TryggHem Projekt 1 AB (publ) (“Emittenten“) med ISIN SE0008294169 och NO0010764277.

Hänvisning görs till pressmeddelandena daterade den 12 maj 2020, 20 maj 2020 och 9 juni 2020.

Som Emittenten tidigare meddelat har målet varit att inom juni månad skicka en begäran till Intertrust (Sweden) AB om att initiera ett skriftligt förfarandemed ett förslag till obligationsinnehavarna, i enlighet med villkoren för Obligationerna (“Obligationsvillkoren“).

Arbetet med förslaget och legal due diligence befinner sig i sitt slutskede och Emittenten bedömer att begäran om skriftligt förfarande kan skickas till Intertrust (Sweden) AB inom 2 veckor.

Förslaget till obligationsinnehavarna kommer att bestå av (i) en partiell återbetalning av Obligationerna, (ii) en partiell konvertering av Obligationer till aktier med preferentiella rättigheter i Emittenten samt (iii), för den resterande delen, en förlängning av löptiden för befintliga Obligationer samt vissa andra ändringar av Obligationsvillkoren.

För ytterligare information, vänligen gå in på www.trygghem.se eller kontakta:

Mikael Rosenberg, VD TryggHem Projekt 1 AB (publ)

Telefon: 08-23 52 00, E-post: info@trygghem.se

Latest Insights & Events