Skip to main content

Information om rekonstruktionen i Real Holding AB (publ)

27 June 2019

Som tidigare meddelats beviljade Stockholms tingsrätt den 27:e mars om företagsrekonstruktion för Real Holding i Sverige AB (publ) (”Bolaget”), efter egen ansökan. Advokat Lars Eric Gustafsson på Hamilton Advokatbyrå utsågs till rekonstruktör.

Rekonstruktionen innebär att Real Holding AB (publ) får anstånd på samtliga betalningsförpliktelser. På borgenärsmötet den 12 april 2019 beviljades rekonstruktion fram tills den 27 juni 2019. Detta innebar också att obligationslånet, som i det skriftliga förfarandet beviljades ränte- och amorteringsfrihet tom den 31:e maj, per automatik förlängs tills den 27:e juni eller så länge rekonstruktionen pågår.

Den 27 juni 2019 har Bolaget ingivit en begäran till Stockholms tingsrätt om en förlängd rekonstruktionsperiod. 

Diverse förhandlingar pågår och vi hoppas kunna delge mer information inom kort.

Den preliminära rekonstruktionsplanen finner du här.

Har du frågor så vänligen kontakta Agenten eller rekonstruktören enligt nedan.


Intertrust (Sweden) AB                                          Hamilton Advokatbyrå 
Kristofer Nivenius                                                  Christofer Hemsedahl 
Phone: +46 70 688 1910                                      Phone: +46 701 014 650 
Email: trustee@intertrustgroup.com                     Email: christofer.hemsedahl@hamilton.se

Latest Insights & Events