Skip to main content

Information om utebliven återbetalning och ränta i Real Holding i Sverige AB (publ)

21 December 2018

Real Holding i Sverige AB (publ) skulle idag den 21:e december 2018 återbetala i dess helhet samt betala upplupen ränta på obligationslånet med ISIN SE0007280383. I enlighet med det pressmeddelande Bolaget kommunicerade till marknaden idag kommer Bolaget på grund av vissa pågående transaktioner inte kunna återbetala obligationslånet per dagens datum, men avser istället att lösa obligationslånet under det första kvartalet 2019.

Fordringshavare som representerar minst 10 % av utestående Justerat Nominellt belopp har rätt att via Agenten kalla på ett fordringshavarmöte och fordringshavare som representerar minst 51 % har rätt att förklara obligationslånet förfallet till omedelbar betalning, inklusive genomförandet av verkställighetsåtgärder.

Den fullständiga informationenen från agenten återfinns här.

Pressmeddelandet från Real Holding i Sverige AB återfinns här.

Latest Insights & Events