Skip to main content

Initiering av skriftlig prosedyre for senior sikrede obligasjonser utstedt av Blåfjell AS

2 November 2020

Til obligasjonseierne av senior sikrede fastrente obligasjoner, med forfall 9. november 2020, med ISIN NO 001 080980.9 (heretter “Obligasjonene”) utstedt av Blåfjell AS (heretter “Utsteder”) 9. november 2017.

Ord og uttrykk som ikke eksplisitt er definert i denne notisen skal ha samme mening som i obligasjonsvilkårene utferdiget i relasjon til Obligasjonen datert 9. november 2017 (heretter “Obligasjonsvilkårene”).

Den fullstendige innkallingen til den skriftlige prosedyren kan lastes ned her

Intertrust (Norway) AS (heretter “Tillitsmannen”) opptrer som Tillitsmann på vegne av Obligasjonseierne under Obligasjonsvilkårene.

Tillitsmannen initierer herved en skriftlig prosedyre (den “Skriftlige Prosedyren”) i henhold til punkt 21 i Obligasjonsvilkårene. Bakgrunnen og forslaget forelagt for obligasjonseieren (heretter “Forslaget”) er beskrevet i den fullstendige notisen, vedlagt ovenfor. 

 

Viktige datoer:

Record Date (for stemmegivning): 2. november 2020

Siste frist for å avgi stemme: kl. 16.00, 6. november 2020

 

For ytterligere spørsmål, vennligst ta kontakt med:

Eleonore Foss, eleonore.foss@intertrustgroup.com, +47 958 14 513

Andreas W. Hennyng, andreas.w.hennyng@intertrustgroup.com, +47 971 87 151

Latest Insights & Events