Skip to main content

Innkalling til gjentatt skriftlig prosedyre for senior sikrede obligasjonser utstedt av Blåfjell AS

9 November 2020

Til obligasjonseierne av senior sikrede fastrente obligasjonser med forfall 9. november 2020 med ISIN NO 001 080980.9 (heretter “Obligasjonene”) utstedt av Blåfjell AS (heretter “Utsteder”) 9. november 2017. 

Ord og uttrykk som ikke eksplisitt er definert i denne notisen skal ha samme mening som i obligasjonsvilkårene utferdiget i relasjon til Obligasjonene datert 9. november 2017 (heretter “Obligasjonsvilkårene”).

Den fullstendige innkallingen kan lastes ned her

 

Intertrust (Norway) AS (heretter “Tillitsmannen”) opptrer som Tillitsmann på vegne av Obligasjonseierne under Obligasjonsvilkårene.

Det vises til den gjennomførte Skriftlige Prosedyren, initiert 2. november 2020 og med frist til å stemme 6. november 2020 kl. 16.00. Det nødvendige quorum ble ikke oppnådd i den skriftlige prosedyrem og forslaget ble dermed hverken akseptert eller avslått. 

Tillitsmannen initierer herved en gjentatt skriftlig prosedyre (den “Gjentatte Skriftlige Prosedyren”) i henhold til punkt 19.11 i Obligasjonsvilkårene. Bakgrunnen of forslaget forelagt for Obligasjonseienre (heretter “Forslaget”) er beskrevet under punkt A Bakgrunn og Forsalg.

 

Viktige datoer:

 

Record Date (for stemmegivning): 6. november 2020

Siste frist for å avgi stemme: kl. 16.00, 13. november 2020

 

For further information, please contact:

 

For the Trustee:

Eleonore Foss

Intertrust (Norway) AS

Eleonore.foss@interustgroup.com

+47 958 14 513

 

Andreas W. Hennyng

Intertrust (Norway) AS

Andreas.w.hennyng@intertrustgroup.com

+47 971 87 151

Latest Insights & Events