Skip to main content

Kallelse till skriftligt beslutsförfarande avseende obligationer utgivna av Advanced Soltech Sweden AB (publ) – SE0010831313

4 January 2023

Intertrust (Sweden) AB är utsedd till Agent för Obligationsinnehavarna enligt Villkoren för Obligationerna med ISIN SE0010831313

Agenten påkallar på begäran av Emittenten ett skriftligt beslutsförfarande (det “Skriftliga Förfarandet”) där Obligationsinnehavarna kan godkänna eller avslå ett förslag från Emittenten om ändring av Villkoren. Förslaget beskrivs närmare nedan och hänvisas fortsättningsvis till som “Förslaget”.

För vidare information kring förfarandet så hänvisas till materialet nedan.

Advanced Soltech Solt2- Notice of WP 230104 final

Agenten måste få rösterna senast den 31:e januari 2023 klockan 12 (CET)

Emittenten har förberett en investerarpresentation som finns tillgänglig nedan.

WP SOLT2 IP 230102 final

Vidare hänvisar vi till Emittentens pressmedelande enligt nedan.

https://advancedsoltech.se/press_sv/advanced-soltech-begar-forlangning-av-obligationen-solt2/

Frågor till Emittenten
Vid frågor till Emittenten gällande Förslaget, kontakta
Max Metelius, max.metelius@advancedsoltech.com
Frederic Telander, frederic.telander@advancedsoltech.com

Frågor till Agenten
Vid frågor till Agenten gällande Förslaget, kontakta Intertrust (Sweden) AB
E-post: trustee@intertrustgroup.com

 

Latest Insights & Events