Skip to main content

Kallelse till skriftligt beslutsförfarande för obligationer utgivna av Preservia Hyresfastigheter AB (publ) med ISIN SE0006887782

4 June 2019

Agenten påkallar på begäran av Preservia Hyresfastigheter AB (publ) (“Bolaget“) ett skriftligt beslutsförfarande där Fordringshavarna kan godkänna eller avslå ett förslag från Bolaget om kvittning, eftergivande av villkor samt ändring av Villkoren.

Bolaget begär en överlåtelse av samtliga skyldigheter under Villkoren till Preservia Holding AB, en kvittning av obligationslånet till Serie B-preferensaktier i Preservia Holding AB och ett eftergivande av samtliga villkor i Villkoren som förhindrar kvittningen samt överlåtelsen.

Kallelsen till det skriftliga förfarandet återfinns i sin helhet här. Bolaget har även informerat om situationen på sin hemsida.

Agenten ska ha mottagit röstsedeln senast kl. 12.00 den 26 juni 2019 via post, bud eller e-post.

Om du har några frågor så vänligen kontakta Agenten enligt nedan.

Intertrust (Sweden) AB som agent:                                            
Beatrice Gustafsson                                   
Tel: +46 70 141 10 82
Email: trustee@intertrustgroup.com

Latest Insights & Events