Skip to main content

Kallelse till skriftligt förfarande för kapitalandelslån för Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) ISIN: SE0013513801

13 December 2023

Till Investerarna under Estea Omsorgsfastigheter AB:s (”Fonden”) kapitalandelslån, daterat den 11 december 2019, med ISIN: SE0013513801 (”Kapitalandelslånet”)

Agenten påkallar på begäran av AIF-förvaltaren ett skriftligt förfarande där Investerarna kan godkänna eller avslå ett förslag från Fonden om ändring av Villkoren. Förslaget beskrivs närmare i den fullständiga versionen av kallelsen, tillgänglig här.

Avstämningsdag: 12 december 2023

Sista dag för svar på Skriftliga Förfarandet: kl. 12:00 den 12 januari 2024.

 

Frågor till Estea Omsorgsfastigheter AB
Per Torpare
E-post: info@estea.se
Telefon: +46 (0) 8 679 05 00

Frågor till Agenten
Norea Marklund
E-post: trustee@intertrustgroup.com
Telefon: +46 70 829 55 84

 

Latest Insights & Events