Skip to main content

Kallelse till skriftligt förfarande för obligationer emitterade av TryggHem Projekt 1 AB (publ)

28 November 2023

Till innehavarna av obligationerna 2016/2023 om SEK 88 000 000 med ISIN SE0008294169 (“SEK-Obligationerna”) och om NOK 22 000 000 med ISIN NO0010764277 (“NOKObligationerna”) emitterade av TryggHem Projekt 1 AB (publ), org. nr. 559046-7345 (“Bolaget”) den 25 maj 2016 (“Obligationerna”).

Agenten (Intertrust (Sweden) AB, org. nr. 556625–5476) påkallar på begäran av Bolaget ett skriftligt röstningsförfarande (det “Skriftliga Förfarandet“) där Innehavarna kan godkänna eller avslå ett förslag från Bolaget.

Kallelsen till det skriftliga förfarandet återfinns i sin helhet via länken nedan:

Meddelande om skriftligt förfarande execution 231128

Ytterligare bakgrund och riskfaktorer avseende Bolaget och Förslaget går att finna i investerarpresentationen som är publicerad på Bolagets webbplats www.trygghem.se.

Avstämningsdag: 28 november 2023

Sista dag för svar på Skriftliga Förfarandet: kl. 12:00 den 15 december 2023.

Frågor till Bolaget

Vid frågor till Bolaget gällande Förslaget, kontakta
Lars Kristiansson, VD
Tel: +46 8 23 52 00
E-post: info@trygghem.se

Frågor till Agenten

Vid frågor till Agenten gällande Förslaget, kontakta
Intertrust (Sweden) AB
Linus Löfgren
Tel: +46 72 991 57 01
Email: trustee@intertrustgroup.com

Latest Insights & Events