Skip to main content

Kallelse till skriftligt förfarande för obligationer emitterade av TryggHem Projekt 1 AB (publ)

5 January 2024

Till innehavarna av obligationerna 2016/2023 om SEK 88 000 000 med ISIN SE0008294169 (“SEK-Obligationerna”) och om NOK 22 000 000 med ISIN NO0010764277 (“NOK-Obligationerna”) emitterade av TryggHem Projekt 1 AB (publ), org. nr. 559046-7345 (“Bolaget”) den 25 maj 2016 (“Obligationerna”).

Agenten  påkallar på begäran av Bolaget ett skriftligt röstningsförfarande (det “Skriftliga Förfarandet“) där Innehavarna kan godkänna eller avslå ett förslag från Bolaget.

Kallelsen till det skriftliga förfarandet återfinns i sin helhet via länken nedan:

TryggHem Projekt 1 AB Meddelande om skriftligt förfarande 240105

Ytterligare bakgrund och riskfaktorer avseende Bolaget och Förslaget går att finna i investerarpresentationen som är publicerad på Bolagets webbplats www.trygghem.se.

Avstämningsdag: 5 januari 2024

Sista dag för svar på Skriftliga Förfarandet: kl. 12:00 den 24 januari 2024.

Frågor till Bolaget

Vid frågor till Bolaget gällande Förslaget, kontakta
Lars Kristiansson, VD
Tel: +46 8 23 52 00
E-post: info@trygghem.se

Frågor till Agenten

Vid frågor till Agenten gällande Förslaget, kontakta
Intertrust (Sweden) AB
Email: trustee@intertrustgroup.com

Latest Insights & Events