Skip to main content

Kallelse till skriftligt förfarande för obligationer utgivna av Real Holding i Sverige AB (publ) med ISIN SE0007280383

20 February 2019

Agenten påkallar på begäran av Bolaget ett skriftligt beslutsförfarande där Fordringshavarna kan godkänna eller avslå ett förslag från Bolaget om ändring av Villkoren.

Bolaget begär att räntan på Obligationslånet avseende perioden den 21 december 2018 till och med den 31 maj 2019 kapitaliseras under nämnda period och betalas inte ut kontant samt att Återbetalningsdagen för Obligationslånet förskjuts till den 31 maj 2019.

Kallelsen till det skriftliga förfarandet återfinns i sin helhet här. Bolaget har även informerat om situationen på sin hemsida.

Agenten ska ha mottagit röstsedeln senast kl. 12.00 den 11 mars 2019 via post, bud eller e-post.

Om du har några frågor så vänligen kontakta Agenten enligt nedan.

Intertrust (Sweden) AB som agent:
Beatrice Gustafsson
Tel: +46 70 141 10 82

Kristofer Nivenius
Tel: +46 70 688 19 10
Email: trustee@intertrustgroup.com

Latest Insights & Events