Skip to main content

Kallelse till skriftligt förfarande för obligationer utgivna av TryggHem Projekt 1 AB (publ)

27 July 2020

Agenten påkallar på begäran av emittenten ett skriftligt beslutsförfarande för obligationer 2016/2020 med ISIN SE0008294169 och NO0010764277. Fordringshavarna kan godkänna eller avslå ett förslag såsom definieras i kallelsen (“Förslaget”).

Kallelsen till det skriftliga förfarandet återfinns i sin helhet här. Ytterligare bakgrund och vissa riskfaktorer avseende emittenten och Förslaget går att finna i investerarpresentationen.

Agenten ska ha mottagit röstsedeln senast kl. 12:00 den 14 augusti 2020 via post, bud eller e-post.

Om du har några frågor vänligen kontakta Agenten enligt nedan.

Intertrust (Sweden) AB                                      
Beatrice Gustafsson                                   
Tel: +46 70 141 10 82
Email: trustee@intertrustgroup.com

Latest Insights & Events