Skip to main content

Koggbron Projekt AB (publ) – Information from the Issuer

21 March 2024

To the holders of the up to SEK 350,000,000 (or its equivalent in NOK and USD) Senior Secured Callable Fixed Rate Bonds due 2019 with ISIN SE0009696479, NO0010787617, NO0010787625 (the “Bonds”) issued by Koggbron Projekt AB (publ) (the “Issuer”) on 24 March 2017 and to the To the holders of the up to SEK 125,000,000 (or its equivalent in NOK and USD) Second Lien Secured Callable Fixed Rate Bonds due 2019 with ISIN: SE0009696511, NO0010787633 and NO0010787641 (the “Junior Bonds”) issued by Koggbron Projekt AB (publ) (the “Issuer”) on 24 March 2017.

Information från emittenten:

Återbetalningsdagen för Obligationerna är den 24 mars 2024. Emittenten kommer inte att kunna återbetala obligationerna på Återbetalningsdagen. Emittenten förbereder nu ett Skriftligt Förfarande där Obligationsinnehavarna kan rösta för eller emot, bl.a., en förlängning av Återbetalningsdagen.

Bakgrund, nuvarande status och vägen framåt för projektet kommer att beskrivas mer I detalj i Kallelsen till Skriftligt Förfarande.

Koggbron Projekt AB (publ)
Anders Högberg

 

Information form the Issuer:

The Final Maturity Date for the Bonds is 24 March 2024. The Issuer will not be able to redeem the Bonds on the Final Maturity Date. The Issuer is currently preparing a Written Procedure where the Bondholders can vote for or against, inter alia, an extension of the Final Maturity Date.
The background, current status and way forward for the project will be described in more detail in the Notice of Written Procedure.

Koggbron Projekt AB (publ)
Anders Högberg

Information from the Issuer

Information från Emittenten

Latest Insights & Events