Skip to main content

Meddelande om Förtida återbetalning av obligationer utgivna av myOffice Sweden AB

10 February 2022

myOffice Sweden AB, org.nr. 556932-5532. (”Emittenten”) har emitterat obligationer med ISIN:SE0012231462. Den 24:e januari 2022 meddelade Emittenten om en förlängning till den 15:e maj 2022.

I enlighet med klausul 9.3 önskar Emittenten tidigarelägga återbetalningen av Obligationerna. Återbetalningsdagen blir den 24:e februari 2022 då Obligationerna kommer att återbetalas med Nominellt Belopp samt upplupen men inte betald ränta.

Tony Oscarsson
CEO & founder
myOffice Sweden AB
Tel: +46 (0)19 18 40 43
Mobile: +46 (0)70 548 40 59
e-mail: tony.oscarsson@myofficesweden.se

Latest Insights & Events