Skip to main content

Notice to bondholders in senior secured bonds issued by BioFish Holding AS

13 January 2021

To the bondholders in senior secured bonds with ISIN NO 001 0820178 (NOK Bonds) and ISIN SE 001 1062256 (SEK Bonds) (the “Bonds”) issued by BioFish Holding AS (the “Issuer”) on 13 April 2018.

A Norwegian translation is included in the full notice which can be downloaded as per below. In case of any inconsistency between the Norwegian translation and the English text, the English text shall prevail. 

The full notice can be downloaded here. 

Intertrust (Norway) AS (the “Trustee”) is acting as Trustee on behalf of the Bondholders under the terms and conditions relating to the Bonds dated 9 April 2018 (the “Terms and Conditions”).

Capitalized terms not defined herein shall have the same meaning as in the Terms and Conditions.

The Trustee has been informed by the Issuer that the interest payment due 13 January 2021 will be delayed.

 

Notice form the Bondholders’ Committee (the “BHC”)

The BHC wants to distribute the following notice to the Bondhodlers:

BHC har arbeidet mot selskapet på jevnlig basis siden siste oppdatering.

  BioFish AS arbeider fremdeles med å løse refinansieringen av selskapet. Så langt har selskapet ikke lyktes, men arbeider langs flere alternativer. Dette gjelder rene gjeldsopptak, eller kombinasjoner hvor egenkapital kommer inn i en eller annen form.

  Vi gjentar også denne gang at det kan bli behov for kapital for å ivareta våre interesser, rent juridisk. 

  Det er litt tidlig foreløpig å konkretisere nærmere dette behovet. Så langt har BHC dekket juridiske kostnader på NOK 100 000.

  Vi beklager at det ikke er så mye nytt å fortelle om siden sist, selv om det har vært gjort mye arbeid på vegne av bondholderne i BHC. 

  BHC oppfordrer de obligasjonseierne som ennå ikke har oppgitt sin kontaktinformasjon til BHC om å gjøre dette ved å melde fra til Eivind Hadler-Olsen på ehadlerolsen@yahoo.no

  Mvh BHC

 

For further questions, please see below:

To the Issuer:

BioFish Holding AS

Torbjørn Skulstad, torbjorn@biofish.no, +47 483 81 546

To the BHC:

Eivind Hadler-Olsen, ehadlerolsen@yahoo.no

To the Trustee:

Intertrust (Norway) AS

Eleonore Foss, eleonore.foss@intertrustgroup.com, +47 958 14 513

Andreas W. Hennyng, andreas.w.hennyng@intertrustgroup.com, +47 971 87 151

Latest Insights & Events