Skip to main content

Resultat av skriftligt beslutsförfarande under obligationslån utgivet av Real Holding i Sverige AB (publ)

2 September 2019

Till Fordringshavarna under obligationslån daterat den 18 december 2015 om SEK 300 000 000 med ISIN SE0007280383 (”Obligationslånet”) utgivet av Real Holding i Sverige AB (publ) (“Bolaget”).

Röstningsförfarandet avslutades den 28 augusti 2019 klockan 12.00. Förslaget accepterades inte av en majoritet uppgående till mer än 67 procent av det totala utestående beloppet under Obligationslånet.

Agenten meddelar härmed att förslaget inte har godkänts av Fordringshavarna.

Bolaget har även publicerat information om utfallet på sin hemsida.

För vidare information vänligen kontakta:

Intertrust (Sweden) AB

Kristofer Nivenius

Telefon: +46 70 688 19 10

Mail: trustee@intertrustgroup.com

 

Latest Insights & Events