Skip to main content

Resultat i skriftligt förfarande avseende obligationer utgivna av Advanced Soltech Sweden AB (publ) (ISIN SE0011721380)

16 October 2023

Från: Intertrust (Sweden) AB (“Agenten”)
Till: Direktregistrerade ägare och förvaltare (“Obligationsinnehavarna”) av obligationer (“Obligationerna”) emitterade av Advanced Soltech Sweden AB (publ) (“Emittenten”) med ISIN SE0011721380

Det skriftliga röstningsförfarandet, som avslutades kl. 12.00 den 16 oktober, uppnådde beslutsförhet och en erforderlig majoritet av Obligationsinnehavare röstade för att godkänna förslaget i det skriftliga röstningsförfarandet. Det är således fastställt att förslaget i det skriftliga röstningsförfarandet har godkänts.

Den fullständiga versionen av detta meddelande finns tillgänglig här.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Max Metelius, max.metelius@advancedsoltech.com
Frederic Telander, frederic.telander@advancedsoltech.com

Vid frågor till Agenten, vänligen kontakta:
Norea Marklund via epost: trustee@intertrustgroup.com

Latest Insights & Events