Skip to main content

Resultat i skriftligt förfarande – TryggHem Projekt 1 AB (publ) (SEK-ISIN SE0008294169, NOK-ISIN NO0010764277)

30 October 2023

Till innehavarna av obligationerna 2016/2023 om SEK 88 000 000 med ISIN SE0008294169 (“SEK-Obligationerna”) och om NOK 22 000 000 med ISIN NO0010764277 (“NOK-Obligationerna”) emitterade av TryggHem Projekt 1 AB (publ), org. nr. 559046-7345 (“Bolaget”) den 25 maj 2016 (“Obligationerna”).

Den 10 oktober 2023 initierade Agenten på begäran av Emittenten ett skriftligt röstningsförfarande avseende Obligationerna.

Det skriftliga röstningsförfarandet som avslutades kl. 12.00 den 27 oktober 2023 uppnådde beslutsförhet och 59,22% av Obligationsinnehavarna röstade för att godkänna förslaget i det skriftliga röstningsförfarandet.

Förslaget krävde enligt obligationsvillkoren bifall av två tredjedelar (2/3) av det justerade nominella beloppet för vilket innehavare röstar vid det skriftliga förfarandet.

Agenten fastställer härmed att förslaget i det skriftliga röstningsförfarandet inte har godkänts av Obligationsinnehavarna.

Emittenten avser återkomma inom snar framtid med vidare information till Obligationsinnehavarna.

Den fullständiga versionen av detta meddelande finns tillgänglig här.

Vid frågor till Emittenten, vänligen kontakta:
Lars Kristiansson, VD
Tel: +46 8 23 52 00
E-post: info@trygghem.se

Vid frågor till Agenten, vänligen kontakta:
Linus Löfgren, Intertrust (Sweden) AB
Tel: +46 72 991 57 01
E-post: trustee@intertrustgroup.com

Latest Insights & Events