Skip to main content

Resultat i skriftligt förfarande för kapitalandelslån för Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) ISIN: SE0013513801

15 January 2024

Till direktregistrerade innehavare och förvaltare (“Innehavare“) av fondandelar i kapitalandelslån upptaget av Estea Omsorgsfastigheter AB (“Bolaget“) daterat den 11 december 2019 med ISIN SE0013513801 (“Kapitalandelslånet“)

Den 13 december 2023 initierade Agenten på uppdrag av Bolaget ett skriftligt röstningsförfarande avseende Kapitalandelslånet.

I korta drag innebär Bolagets förslag till Innehavarna att villkoren för Kapitalandelslånet uppdateras för att genomföra en försäljning av Bolagets fastighetsportfölj i utbyte mot fondandelar i fastighetsfonden Slättö Core Plus AB.

Det skriftliga röstningsförfarandet, som avslutades kl. 12.00 den 12 januari 2024, uppnådde beslutsförhet och en erforderlig majoritet av Innehavare röstade för att godkänna förslaget i det skriftliga röstningsförfarandet. Det är således fastställt att förslaget i det skriftliga röstningsförfarandet har godkänts.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Torpare via epost: info@estea.se

Vid frågor till Agenten, vänligen kontakta:
Norea Marklund via epost: trustee@intertrustgroup.com

Latest Insights & Events