Skip to main content

Resultat i skriftligt förfarande för obligationer utgivna av Advanced SolTech Sweden AB (publ) med ISIN SE0010831313

1 February 2023

Från: Intertrust (Sweden) AB (“Agenten”)

Till: Direktregistrerade ägare och förvaltare (“Obligationsinnehavarna”) av obligationer (“Obligationerna”) emitterade av Advanced Soltech Sweden AB (publ) (“Emittenten”) med ISIN SE0010831313

Det skriftliga röstningsförfarandet, som avslutades kl. 12.00 den 31 januari, uppnådde beslutsförhet och en erforderlig majoritet av Obligationsinnehavare röstade för att godkänna förslaget i det skriftliga röstningsförfarandet. Det är således fastställt att förslaget i det skriftliga röstningsförfarandet har godkänts.

Vänligen se det fullständiga dokumentet bifogat nedan:

https://www.intertrustgroup.com/wp-content/uploads/2023/02/Advanced-Soltech-Sweden-AB-ISIN-SE0010831313-Resultat-skriftligt-forfarande.pdf

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Max Metelius, max.metelius@advancedsoltech.com

Frederic Telander, frederic.telander@advancedsoltech.com

 

Vid frågor till Agenten, vänligen kontakta:

Tamia Ribadeneira via epost: trustee@intertrustgroup.com

 

 

 

Latest Insights & Events