Skip to main content

Resultat i skriftligt förfarande – Svensk Whiskyfinansiering AB (publ) (ISIN: SE0015483052)

14 November 2023

Från: Intertrust (Sweden) AB (“Agenten“)
Till: Direktregistrerade ägare och förvaltare (“Obligationsinnehavarna“) av obligationer (“Obligationerna“) emitterade av Svensk Whiskyfinansiering AB (publ) (“Emittenten“) med ISIN SE0015483052

Den 16 oktober 2023 initierade Agenten på uppdrag av Emittenten ett skriftligt röstningsförfarande avseende Obligationerna. I korta drag innebar Emittentens förslag till Obligationsinnehavarna (i) att löptiden för Obligationerna förlängs med 18 månader (till den 23 augusti 2025), och (ii) att bonusräntan höjs med två procentenheter under den förlängda perioden.

Det skriftliga röstningsförfarandet, som avslutades kl. 12.00 den 14 november, uppnådde beslutsförhet och en erforderlig majoritet av Obligationsinnehavare röstade för att godkänna förslaget i det skriftliga röstningsförfarandet. Det är således fastställt att förslaget i det skriftliga röstningsförfarandet har godkänts.

Den fullständiga versionen av detta meddelande finns tillgänglig här.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Håkan Jarskog via epost: hakan@nordicwhisky.se

Vid frågor till Agenten, vänligen kontakta:
Norea Marklund via epost: trustee@intertrustgroup.com

Latest Insights & Events