Skip to main content

Resultat i skriftligt förfarande – TryggHem Projekt 1 AB (publ) (SEK-ISIN SE0008294169, NOK-ISIN NO0010764277) – Januari 2024

24 January 2024

Till direktregistrerade ägare och förvaltare (“Obligationsinnehavarna“) av obligationer (“Obligationerna“) emitterade av TryggHem Projekt 1 AB (publ) (“Emittenten“) med ISIN SE0008294169 (SEK) och ISIN NO0010764277 (NOK).

Den 5 januari 2024 initierade Agenten på begäran av Emittenten ett skriftligt röstningsförfarande avseende Obligationerna.

Det skriftliga röstningsförfarandet som avslutades kl. 12.00 den 24 januari 2024 uppnådde beslutsförhet och en erfoderlig majoritet av de medverkande Obligationsinnehavarna röstade för att godkänna förslaget i det skriftliga röstningsförfarandet.

Det är således fastställt att förslaget i det skriftliga röstningsförfarandet har godkänts.

TryggHem Projekt 1 AB – Resultat skriftligt förfarande

Vid frågor till Emittenten, vänligen kontakta:
Lars Kristiansson, VD
Tel: +46 8 23 52 00
E-post: info@trygghem.se

Vid frågor till Agenten, vänligen kontakta:
Agency & Trustee Services, Intertrust (Sweden) AB
E-post: trustee@intertrustgroup.com

Latest Insights & Events