Skip to main content

Skriftligt beslutsförfarande för obligationer utgivna av Campus Björksätra AB (publ)

20 June 2022

Till Fordringshavarna i Campus Björksätra AB:s (publ), 556966–0482 (”Bolaget”), obligationslån om högst SEK 210 000 000 daterat den 30 juni 2020, så som ändrat den 14 januari 2022, med ISIN SE0014453205 (”Obligationerna”).

Intertrust (Sweden) AB, org. nr 556625–5476, är utsedd till Agent för Fordringshavarna enligt Villkoren för Obligationerna. Agenten påkallar på begäran av Bolaget ett skriftligt beslutsförfarande där Fordringshavarna kan godkänna eller avslå ett förslag från Bolaget om ändring av Villkoren. Förslaget beskrivs närmare i kallelsen nedan och hänvisas fortsättningsvis till som ”Förslaget”.

Campus Björksätra AB (publ) – Påkallande Skriftligt Beslutsförfarande – 20 juni 2022 (final)

Sista dag för svar på skriftliga beslutsförfarandet: Kl. 12:00 den 7 juli 2022.

Intertrust (Sweden) AB
trustee@intertrustgroup.com

Latest Insights & Events