Skip to main content

Skriftligt beslutsförfarande för Preservia AB (publ) obligationslån avslutat

28 June 2018

Intertrust (Sweden) AB har den 8 juni 2018 i egenskap av Agent för långivarna i Preservia AB (publ) (“Bolaget”) obligationslån av upp till 100 000 000 SEK (ISIN SE0008014088) (”Obligationerna”) på Bolagets begäran påkallat ett skriftligt beslutsförfarande där långivarna kunde godkänna eller avslå villkorsändringar för Obligationen. Förfarandet är nu avslutat med resultatet att förslaget blev antaget i enlighet med de uppdaterade obligationsvillkoren som skickades ut i samband med kallelsen till det skriftliga förfarandet.

 

De uppdaterade villkoren kan laddas ner via Bolagets hemsida genom att använda följande länk.

 

För ytterligare information:

Agenten

Intertrust (Sweden) AB

ATT: Sandra Westman

Email: trustee@intertrustgroup.com
Tel: +46 708606125

 

Latest Insights & Events