Skip to main content

Till Fordringshavarna under obligationslån daterat den 18 december 2015 om SEK 300 000 000 med ISIN SE0007280383 (”Obligationslånet”) utgivet av Real Holding i Sverige AB (publ) (“Bolaget”) .

21 March 2019

Resultat av skriftligt beslutsförfarande under Obligationslånet

Röstningsförfarandet avslutades den 21 mars 2019 klockan 12.00. Förslaget accepterades då mer än 67 procent av det totala utestående beloppet under Obligationslånet röstade för förslaget.
Agenten meddelar härmed att förslaget har godkänts av Fordringshavarna och att samtliga Fordringshavare är bundna av förslaget.

För vidare information vänligen kontakta:

 

Intertrust (Sweden) AB

Kristofer Nivenius

Telefon: +46 70 688 19 10

Mail: trustee@intertrustgroup.com

 

Latest Insights & Events