Skip to main content

Viaplay Group AB (publ) – Kallelse till fordringhavarmöten

6 December 2023

Till innehavarna av obligationer utgivna av Viaplay Group AB (publ), org.nr 559124-6847 (”Bolaget” eller ”Viaplay Group”) med ISIN SE0011426220, SE0012676138 och SE0013104957.

Nyckelinformation avseende Fordringshavarmötet

  • Plats för mötet: Mötet hålls hos advokatbyrån Gernandt & Danielsson, Hamngatan 2, 111 47 Stockholm. Registrering för mötet startar klockan 12.45 (CET).
  • Tid för mötet: Mötet äger rum klockan 13.00 (CET) den 8 januari 2024.
  • Avstämningsdag för röstning: 13 december 2023.
  • Kvorumkrav: Minst femtio (50) procent av Justerat Lånebelopp.
  • Krav på röstmajoritet: Minst nittio (90) procent av den del av Justerat Lånebelopp för vilket Fordringshavare röstar vid Mötet.
  • Sista röstningsdag för elektroniska röster: 5 januari 2024.
  • Sista röstningsdag för att erhålla Förtidsavgift: 20 december 2023.

Kallelse till Fordringshavarmöte SE0011426220
Kallelse till Fordringshavarmöte SE0012676138
Kallelse till Fordringshavarmöte SE0013104957

Press release från Viaplay Group

https://www.viaplaygroup.com/news/news-releases/viaplay-group-publishes-notices-bondholders-meeting-under-its-outstanding-medium

 

 

Latest Insights & Events